Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ethanol

12. 9. 2006

Ethanol

Ethanol (též ethylalkohol, běžně nazýván jen alkohol nebo líh) se nachází v přírodě volný nebo ve formě svých esterů, ale už v mnohem menším množství než methanol.

Ethanol je bezbarvá prchavá kapalina s charakteristickou vůní. Teplota tání je t = -114 °C a teplota varu t = 78,4 °C. S vodou se mísí v každém poměru (je s ní neomezeně mísitelný), přičemž se vyvíjí teplo a nastává objemová kontrakce (tzn. že např. smíšením 50 ml vody a 54 ml ethanolu nedostaneme 104 ml roztoku, nýbrž jen 100 ml) a má mírné dezinfekční účinky.

Ethanol je hygroskopický a lehce zápalný. V nižších koncentracích má příjemnou chuť, ve vyšších koncentracích ostrou a palčivou. Je to dobré rozpouštědlo, rozpouští např. uhlovodíky, halogenderiváty, aldehydy, ketony i mnohé anorganické látky. Ethanol poskytuje všechny reakce, které jsou charakteristické pro primární alkoholy.

Nejstarší metoda na průmyslovou výrobu ethanolu se zakládá na lihovém (alkoholovém) kvašení. Při tomto způsobu výroby se jako výchozí látky používají rostlinné plodiny; jsou to buď rostlinné šťávy obsahující cukr, anebo rostlinné plodiny bohaté na škrob nebo celulózu.

Ethanol vzniká tedy mikrobiálně z některých monosacharidů (např. D-glukosy) účinkem kvasinek Saccharomyces cerevisiae. Proces se nazývá fermentace glukosy.

 C6 H12 O6  2 CH3 CH2 OH + 2 CO2

 
Koncentrovanější roztoky ethanolu se získávají jeho destilací, avšak bezvodý ethanol (absolutní líh), tedy 100% ethanol se získává chemickým odstraněním zbylé vody, nikoliv destilací, kterou nikdy nelze dosáhnout 100% ethanolu.

Ethanol se získává i z odpadních louhů v papírensko-celulózovém průmyslu. Velký praktický význam má příprava ethanolu pro technické a laboratorní účely z acetylenu nebo hydratací ethenu. Záměrně se do něj přidávají přísady (denaturuje se – benzínem, methanolem) aby byl nepoživatelný a nemohl být zneužit k nelegální výrobě lihovin.

Ethanol se používá k výrobě lihovin, jako rozpouštědlo, v kosmetice, pro výrobu léčiv.

Lidský organismus odbourává ethanol v játrech tím, že jej oxiduje na acetaldehyd (ethanal). Na jeho odbourávání se podílí enzym cytochrom P-450, kterého se v játrech alkoholiků tvoří podstatně více než v játrech jiných lidí.

CH3CH2OH  H2 + CH3CHO